Skip to main content

Op woensdag 8 maart bezocht het D66 campagneteam in het kader van internationale vrouwendag het Roze Huis om in gesprek te zijn met COC Regio Nijmegen en DITO. Onder leiding van Rita Braam, lid van provinciale staten, voerden verschillende vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Nijmegen, Beuningen en verkiezingskandidaten het gesprek over de positie van vrouwen binnen de community.

COC voorzitter Sigrid Pillen benadrukte dat aandacht en activiteiten voor inclusiviteit van alle genders positieve uitwerking zal hebben op iedereen, omdat iedereen die ‘afwijkt’ van de dominante cisgender-man in feite leeft en werkt in enigerlei vorm van achterstand. Emancipatie blijft in alle opzichten een werkwoord. Concreet voorbeeld is de positie van de transvrouwen, waarvan 40% te maken krijgt met geweld, dat uiteenloopt van sterk afwijzende blikken tot fysiek geweld. Met activiteiten in het Roze Huis creëert het COC voor deze doelgroep letterlijk een Safe Space.

Zowel vanuit COC als DITO wordt benadrukt dat behoud van subsidie voor projecten als de EuroGames, de regionale regenboogconferentie en het project MDT (maatschappelijke diensttijd) essentieel is voor de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen binnen de gemeenschap. Als voorbeeld wordt genoemd om binnen het MDT project verschillende GSA groepen (Gender and Sexuality Alliance) binnen scholen en andere organisaties te trainen en op te leiden zodanig dat de deelnemers in staat gesteld worden om optimaal gebruik te maken van zijn talenten en capaciteiten voor hun rol in en deelname aan de samenleving.

Vanuit de raadsleden van Nijmegen en Wijchen (Lusanne Bouwmans, Michiel van Hoof en Miranda Muller) was er de vraag hoe COC en DITO vanuit de lokale overheid ondersteund worden. Hierop is uitgelegd dat er – ondanks de Nijmeegse regenboogagenda – geen structurele subsidie is voor COC Regio Nijmegen en dat dit in schril contrast staat met het beroep dat er op COC gedaan wordt om in allerlei overleggen en adviesorganen te participeren. De voor 2023 aangevraagd subsidie voor beperkte ondersteuning op het COC-bureau om invulling te geven aan maximale belangenbehartiging van de community en zorg voor de vrijwilligers is afgewezen.

Na een gesprek van ruim drie kwartier onder het genot van regenboogtaart concludeerden allen dat een structureel contact tussen COC/DITO en politiek van groot belang is voor alle betrokkenen en in dat opzicht is het binnen COC een mooie ontwikkeling dat er een politieke werkgroep in oprichting is. Lijkt het je iets om hier ook deel van uit te maken? Kijk dan op deze site.