Skip to main content

Ons bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Bestuursleden worden binnen COC Regio Nijmegen voor een termijn van twee jaar gekozen door stemming in de Algemene Ledenvergadering. Zij kunnen tot maximaal drie termijnen gekozen worden.

Sigrid Pillen (zij/haar)

Voorzitter

Bestuurslid sinds: januari 2022

Dagelijks leven: Ik ben 42 jaar en woon in Mook, samen met mijn non-binaire partner en twee kinderen. Ik ben kinderneuroloog, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met slaapstoornissen. Inmiddels heb ik een eigen bedrijf opgericht, waarin ik hulpverleners train hoe ze het beste om kunnen gaan met kinderen met slaapstoornissen.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: Doordat ik nu een eigen bedrijf heb, heb ik wat meer tijd en flexibiliteit, en daardoor kwam er ruimte om naast mijn werk iets maatschappelijks te doen. In december 2021 heb ik het stokje van mijn voorganger Ap overgenomen, na een paar maanden met hem te hebben meegelopen. Deze rol sprak me aan omdat er veel te doen is in de regenbooggemeenschap, en het voorzitterschap me de kans biedt om iets te doen waar ik goed in ben. Bijzonder is ook dat we niet alleen moeten verbinden maar ook activistisch moeten zijn, de barricades op – en daarna weer verbinden.

Contact:  voorzitter@cocregionijmegen.nl

Koen Liefrink (hij/hem)

Secretaris

Bestuurslid sinds: juli 2018.

Dagelijks leven: Ik ben werkzaam als logopedist op een Audiologisch Centrum. Ik voer daar gehooronderzoek en taal-spraakdiagnostiek uit bij kinderen van uiteenlopende leeftijden. Ik ben een filmliefhebber, ga regelmatig een rondje hardlopen en ik dans (ballroom en latin). Ik ben als student in Nijmegen komen wonen. Ik woon er nu nog steeds, samen met mijn vriend.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik na ruim 5,5 jaar bij Team Voorlichting iets anders wilde gaan doen, maar ik COC Regio Nijmegen nog niet achter me kon laten. Ik kan en wil nog steeds graag iets doen voor de LHBTI’ers in Nijmegen. We hebben in Nederland (en in Nijmegen) al veel bereikt als het gaat om de acceptatie en de inclusie van LHBTI’ers. Maar wat mij betreft zijn we, en daarmee ook ik, nog lang niet klaar!

Contact: secretaris@cocregionijmegen.nl

Anja Bongers (zij/haar)

Penningmeester

Bestuurslid sinds: februari 2021

Dagelijks leven: “Financiële en funerale dienstverlening” staat er op mijn visitekaartje. Dat houdt in dat ik in mijn werkzame leven financiële diensten verleen aan ondernemers en particulieren. ‘Funerale’ dienstverlening betekent dat ik daarnaast ook als uitvaartbegeleider werkzaam ben, een intensief en betekenisvol beroep. Mijn dagelijkse leven is verder goed gevuld met allerlei andere zaken, zoals tijd doorbrengen met partner, dochter, vrienden en familie, wandelen (met de hond), tuinieren, lezen en de nodige culturele activiteiten.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: inclusiviteit mij na aan mijn hart ligt en ik voor iedereen in onze samenleving gelijke rechten en kansen wens. Ik wil mij graag inzetten om de regenbooggemeenschap via het COC sterker op de diversiteitskaart te zetten in onze samenleving. Met mijn financiële kennis en expertise heb ik me beschikbaar gesteld als penningmeester van het COC – een functie die ik graag met plezier en resultaat wil invullen.

Contact: penningmeester@cocregionijmegen.nl

Jeen van Beek (hij/hem)

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: januari 2017

Dagelijks leven: Ik werk als Senior Specialist Hulpverlening bij Fiom. Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met professionals via onze kenniscollectie, trainingen en advies. Uitgangspunt in het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik het belangrijk vind dat er een plek is voor iedereen uit de Regenbooggemeenschap. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat zij uit hoeven leggen wie en wat zij zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de belangen van deze groep behartigd worden. Mijn streven is om van COC Regio Nijmegen een bruisende en zichtbare afdeling te maken.

Contact: jeen@cocregionijmegen.nl

Evy Dassen (zij/haar)

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: juni 2021

Dagelijks leven: Ik volg de Master Medical Anthropology and Sociology aan de Universiteit van Amsterdam en momenteel ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het welzijn van transpersonen woonachtig in Nederland. Hoewel ik een trotse Limburger ben, woon ik sinds 5 jaar in Nijmegen. Hier kwam ik terecht door mijn Bachelorstudie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en sindsdien ben ik van de stad gaan houden. Inmiddels woon ik hier samen met mijn vriendin en speelt een groot deel van mijn sociale leven zich hier af. Naast mijn studie werk in het CWZ en vul ik mijn vrije tijd voornamelijk met lekker eten en drinken met vrienden of familie, spelletjes spelen en potjes pingpong in de speeltuin.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: mijn passie bij thema’s rondom gender, seksualiteit, diversiteit en inclusie ligt. Hier leer ik tijdens mijn studie veel over, maar ik vind het tijd om in de praktijk ook hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik echt een mensen-mens: ik vind het leuk om ieders verhaal te horen – waardoor ik binnen het bestuur hoop de juiste belangen te kunnen behartigen van LHBTQIA+’ers binnen de regio Nijmegen – en wil daarnaast mensen verbinden en ondersteunen, omdat ik zelf ervaren heb hoe belangrijk het is om support te krijgen van je omgeving op de weg naar jezelf.

Contact: evy@cocregionijmegen.nl

Eduardo Hoogbruin (hij/hem)

Aspirant-Bestuurslid

Bestuurslid sinds: juni 2022

Dagelijks leven: Ik breng graag tijd door in de natuur, lees veel en maak graag mooie dingen, bijvoorbeeld boekbanden. Mijn partner heeft een pianowerkplaats bij ons aan huis en ik geniet ook enorm van het ambacht, de geur van hout en mooie pianoklanken. Ik maak veel tijd vrij voor familie, vrienden en culturele activiteiten. Ik heb theologie en (culturele en politieke) geschiedenis gestudeerd en mijn werkzame leven speelt zich vooral af binnen cultuur, welzijn, zorg en onderwijs.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik mijn kennis en kunde actief wil inzetten voor gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit zowel binnen als buiten de regenbooggemeenschap. Ik houd van netwerken en wil graag samenbrengen en verbinden. Zichtbaar zijn en blijven als regenbooggemeenschap in Nijmegen en in de hele regio die wij vertegenwoordigen vind ik belangrijk en daar wil ik actief op inzetten en aan meewerken. Mijn motto is niet enkel tolereren maar werkelijk accepteren wie en wat wij zijn door en in de samenleving. Dat vraagt om blijvende inzet, zichtbaarheid en een sterk en actief COC.

Contact: eduardo@cocregionijmegen.nl

Mart van Doorn (hij/hem)

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: juli 2021

Dagelijks leven: In mijn vrije tijd doe ik aan powerliften en ik studeer politieke filosofie aan de Radboud. Binnen deze studie specialiseer ik me in identiteitspolitiek en mensenrechten. Ik ben naast het bestuur ook lid van Team Voorlichting, waarvan ik voorheen ook coördinator ben geweest. Ik woon in een studentencomplex in Nijmegen, en ben ook erg actief bij mijn studievereniging filosofie en studentenkrachtsportvereniging.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik al sinds mijn 15e actief ben geweest binnen COC Regio Nijmegen. Ik wil graag nog meer hiervan leren maar ook teruggeven aan de organisatie. Ik hoop daarmee ook vooruitgang te boeken wat betreft het losbreken van de cis-heteronormatieve samenleving. Ik denk dat ik als jonge trans man bepaalde ervaringen heb die ik goed kan inzetten. Ik zal vanwege mijn connecties met het voorlichtingsteam de focus leggen in het bestuur op onderwijs en zorg.

Contact: mart@cocregionijmegen.nl