Ons bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Bestuursleden worden binnen COC Regio Nijmegen voor een termijn van twee jaar gekozen door stemming in de Algemene Ledenvergadering. Zij kunnen tot maximaal drie termijnen gekozen worden.

Ap Willemsen

Voorzitter

Bestuurslid sinds: januari 2016

Dagelijks leven: In mijn arbeidzame leven was ik de laatste 20 jaar directeur van Sensoor Gelderland. Daarnaast enkele vrijwilligersactiviteiten, waaronder voorzitter van de stichting VSK – hulp na seksueel misbruik. Inmiddels ben ik gepensioneerd en leid een op vele fronten actief en leuk leven.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik de doelstelling en het bestaansrecht van harte onderstreep. Het is mijn overtuiging dat belangenbehartiging cq. de inzet voor gelijke rechten en de acceptatie van LHTBI’ers nodig blijft. Ik wil daar door middel van mijn voorzitterschap aan bijdragen. En omdat er op het moment van mijn aanstelling een uitdaging lag om één en ander organisatorisch weer op de rit te krijgen.

Contact:  voorzitter@cocregionijmegen.nl

Koen Liefrink

Secretaris

Bestuurslid sinds: juli 2018.

Dagelijks leven: Ik ben werkzaam als logopedist op een Audiologisch Centrum. Ik voer daar gehooronderzoek en taal-spraakdiagnostiek uit bij kinderen van uiteenlopende leeftijden. Ik ben een filmliefhebber, ga regelmatig een rondje hardlopen en ik dans (ballroom en latin). Ik ben als student in Nijmegen komen wonen. Ik woon er nu nog steeds, samen met mijn vriend.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik na ruim 5,5 jaar bij Team Voorlichting iets anders wilde gaan doen, maar ik COC Regio Nijmegen nog niet achter me kon laten. Ik kan en wil nog steeds graag iets doen voor de LHBTI’ers in Nijmegen. We hebben in Nederland (en in Nijmegen) al veel bereikt als het gaat om de acceptatie en de inclusie van LHBTI’ers. Maar wat mij betreft zijn we, en daarmee ook ik, nog lang niet klaar!

Contact: secretaris@cocregionijmegen.nl

Anja Bongers

Penningmeester

Bestuurslid sinds: februari 2021

Dagelijks leven: “Financiële en funerale dienstverlening” staat er op mijn visitekaartje. Dat houdt in dat ik in mijn werkzame leven financiële diensten verleen aan ondernemers en particulieren. ‘Funerale’ dienstverlening betekent dat ik daarnaast ook als uitvaartbegeleider werkzaam ben, een intensief en betekenisvol beroep. Mijn dagelijkse leven is verder goed gevuld met allerlei andere zaken, zoals tijd doorbrengen met partner, dochter, vrienden en familie, wandelen (met de hond), tuinieren, lezen en de nodige culturele activiteiten.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: inclusiviteit mij na aan mijn hart ligt en ik voor iedereen in onze samenleving gelijke rechten en kansen wens. Ik wil mij graag inzetten om de regenbooggemeenschap via het COC sterker op de diversiteitskaart te zetten in onze samenleving. Met mijn financiële kennis en expertise heb ik me beschikbaar gesteld als penningmeester van het COC – een functie die ik graag met plezier en resultaat wil invullen.

Contact: penningmeester@cocregionijmegen.nl

Jeen van Beek

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: januari 2017

Dagelijks leven: Ik werk als Senior Specialist Hulpverlening bij Fiom. Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met professionals via onze kenniscollectie, trainingen en advies. Uitgangspunt in het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik het belangrijk vind dat er een plek is voor iedereen uit de Regenbooggemeenschap. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat zij uit hoeven leggen wie en wat zij zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de belangen van deze groep behartigd worden. Mijn streven is om van COC Regio Nijmegen een bruisende en zichtbare afdeling te maken.

Contact: jeen@cocregionijmegen.nl

Evy Dassen

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: juni 2021

Dagelijks leven: Ik volg de Master Medical Anthropology and Sociology aan de Universiteit van Amsterdam en momenteel ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het welzijn van transpersonen woonachtig in Nederland. Hoewel ik een trotse Limburger ben, woon ik sinds 5 jaar in Nijmegen. Hier kwam ik terecht door mijn Bachelorstudie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en sindsdien ben ik van de stad gaan houden. Inmiddels woon ik hier samen met mijn vriendin en speelt een groot deel van mijn sociale leven zich hier af. Naast mijn studie werk in het CWZ en vul ik mijn vrije tijd voornamelijk met lekker eten en drinken met vrienden of familie, spelletjes spelen en potjes pingpong in de speeltuin.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: mijn passie bij thema’s rondom gender, seksualiteit, diversiteit en inclusie ligt. Hier leer ik tijdens mijn studie veel over, maar ik vind het tijd om in de praktijk ook hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik echt een mensen-mens: ik vind het leuk om ieders verhaal te horen – waardoor ik binnen het bestuur hoop de juiste belangen te kunnen behartigen van LHBTQIA+’ers binnen de regio Nijmegen – en wil daarnaast mensen verbinden en ondersteunen, omdat ik zelf ervaren heb hoe belangrijk het is om support te krijgen van je omgeving op de weg naar jezelf.

Contact: evy@cocregionijmegen.nl

Laura Möller

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: februari 2020

Dagelijks leven: Ik ben breed georiënteerd en een veelzijdig mens. Woorden die ik voor mezelf gebruik zijn Indo, wild woman, regenboogheks, haakguru. Niet per se in die volgorde. Ik schrijf, ik haak, ik permatuinier, ik schilder (slecht overigens), ik heb kinderen, een hond en een kat. Ik heb ervaring als management assistent, financieel administratief medewerker, schrijver en haakdocent en ik ben in diverse raden actief geweest.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik wereldburger ben, net als ieder ander. Ik vind inclusiviteit erg belangrijk. De combinatie tussen beleid en mensenwerk is helemaal mijn ding. Verbinden, luisteren, analyseren, creatief naar oplossingen op zoek. En soms de boel even opschudden. Wie meer over me wil weten kan me opzoeken op LinkedIn en contact opnemen. Ook voor vragen, ideeën of misschien gewoon een (virtueel) kopje koffie. Laat gerust van je horen!

Contact: laura@cocregionijmegen.nl

Mart van Doorn

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: juli 2021

Dagelijks leven: In mijn vrije tijd doe ik aan powerliften en ik studeer politieke filosofie aan de Radboud. Binnen deze studie specialiseer ik me in identiteitspolitiek en mensenrechten. Ik ben naast het bestuur ook lid van Team Voorlichting, waarvan ik voorheen ook coördinator ben geweest. Ik woon in een studentencomplex in Nijmegen, en ben ook erg actief bij mijn studievereniging filosofie en studentenkrachtsportvereniging.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik al sinds mijn 15e actief ben geweest binnen COC Regio Nijmegen. Ik wil graag nog meer hiervan leren maar ook teruggeven aan de organisatie. Ik hoop daarmee ook vooruitgang te boeken wat betreft het losbreken van de cis-heteronormatieve samenleving. Ik denk dat ik als jonge trans man bepaalde ervaringen heb die ik goed kan inzetten. Ik zal vanwege mijn connecties met het voorlichtingsteam de focus leggen in het bestuur op onderwijs en zorg.

Contact: mart@cocregionijmegen.nl