Skip to main content

COC Regio
NIJMEGEN
Stoutmoedig voor jouw belangen Word lid
COC Regio
NIJMEGEN
Stoutmoedig voor jouw belangen Word lid

Bij COC Regio Nijmegen staan jouw belangen centraal. Jouw belangen om in vrijheid jezelf te kunnen zijn, ongeacht je seksuele geaardheid, je genderidentiteit, je genderexpressie of je sekse kenmerken. Die belangenbehartiging gebeurt op een stoutmoedige manier, dapper met een knipoog. Wij organiseren maatschappelijke actie, van zichtbaarheidsacties tijdens Coming Out Day (11 oktober), tot het lobbyen bij de gemeentelijke politieke partijen. Daarnaast creëren wij ruimte voor persoonlijke emancipatie, door ontmoetingsplekken te faciliteren voor elke doelgroep die daar behoefte aan heeft.

Wil je je inzetten als vrijwilliger?

Over ons

Ons bestuur

Het bestuur van COC Regio Nijmegen bestaat uit 7 actieve vrijwillige bestuursleden met een hart voor de LHBTI-beweging. Klik hier voor meer informatie over ons.

Lees meer

Beleidsstukken

COC Regio Nijmegen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij werken voor 100% in het algemeen belang.

Lees meer

Samenwerking

Om tot één grote LHBTI-emancipatie beweging te komen staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Contact