Het grootste aandeel van onze voorlichtingen geeft Team Voorlichting op het voortgezet onderwijs. Hoewel we onze voorlichting kunnen aanpassen aan elke jaarlaag, is onze methode in principe geschreven voor de tweede en derde klas. We bezoeken klassen van alle niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Natuurlijk zetten we hierbij werkvormen in, die passend zijn voor het niveau van de klas. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat hierbij voorop. Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch naar hun eigen en elkaars mening te kijken en hierover het gesprek aan te gaan.

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat de leerlingen in contact komen met ervaringsdeskundigen. Ieder die namens het COC voorlichting komt geven, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het eigen verhaal vormt daarom een belangrijke basis van de voorlichting en het geeft leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichters stellen zich met hun eigen verhaal bewust kwetsbaar op, om een veilige en open sfeer te creëren waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen.

Voorlichting aanvragen of meer informatie?

Mail ons

Roze Olifant

Voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit is verplicht per wet. Als er op jouw school geen voorlichting over dit onderwerp wordt gegeven en er ook niet naar jou geluisterd wordt om het te gaan geven, is er de Roze Olifant. De Roze Olifant bestaat uit een aantal medewerkers van COC Nederland die ervaring hebben met het aanspreken van schoolleidingen namens scholieren. Samen met jou bekijken we je situatie. In overleg met jou besluiten we over een aanpak. Jij bepaalt zelf of je daarin betrokken wilt worden. Het is absoluut geen probleem als je anoniem wilt blijven. Kijk op http://derozeolifant.nl/ voor meer informatie.

All Rights Reserved - Made by Pencil 2 Pixel