Skip to main content

Voortgezet Onderwijs

Het grootste aandeel van onze voorlichtingen geeft Team Voorlichting op het voortgezet onderwijs. Hoewel we onze voorlichting kunnen aanpassen aan elke jaarlaag, is onze methode in principe geschreven voor de tweede en derde klas. We bezoeken klassen van alle niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Natuurlijk zetten we hierbij werkvormen in die passend zijn voor het niveau van de klas. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat hierbij voorop. Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch naar hun eigen en elkaars mening te kijken en hierover het gesprek aan te gaan.

Voorlichting aanvragen of meer informatie?

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat de leerlingen in contact komen met ervaringsdeskundigen. Ieder die namens het COC voorlichting komt geven, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het eigen verhaal vormt daarom een belangrijke basis van de voorlichting en het geeft leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichters stellen zich met hun eigen verhaal bewust kwetsbaar op, om een veilige en open sfeer te creëren waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen.