Skip to main content

Verbinding, inspiratie en samenkomen in de regenboog gemeenschap.

Vanaf 2016 is de provincie Gelderland een regenboogprovincie. Een Regenboogprovincie is een provincie die inclusief beleid voert voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen (lhbti+). In Gelderland werkt de provincie aan de sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van de gemeenschap. Onderdeel daarvan is ondersteuning bij het organiseren van een regenboogconferentie. Vanuit deze invalshoek is zij ook partner van de stuurgroep en vraagt ondersteuning te bieden bij de organisatie van een derde conferentie in Gelderland-Zuid. De Regenboog Conferentie wordt een keer per jaar georganiseerd in een Regenbooggemeente in Gelderland.


Eerder heeft de conferentie in Tiel (2019) en Culemborg (2022) plaatsgevonden. Voor de komende regenboogconferentie in 2023 is het COC regio Nijmegen gevraagd de coördinerende taak op zich nemen en een coördinator leveren. Naast de coördinator is een stuurgroep van het Regenboogplatform actief die functioneert als klankbordgroep en de (middellange termijn) visie. Het COC is een belangenorganisatie en komt op voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti+ personen. We streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Voor meer informatie ga naar www.regenboogconferentie.nl.