Skip to main content

Bij COC Regio Nijmegen staan jouw belangen centraal. Jouw belangen om in vrijheid jezelf te kunnen zijn, ongeacht je seksuele geaardheid, je genderidentiteit, je genderexpressie of je sekse kenmerken. Die belangenbehartiging gebeurt op een stoutmoedige manier, dapper met een knipoog.

Om jouw belangen goed te kunnen vertegenwoordigen hebben we jouw input nodig. Want wat vind jij belangrijk? Voel jij je wel veilig in de regio? Welke onderwerpen behoeven volgens jou extra aandacht? Of heb je het idee dat we bepaalde dorpen over het hoofd zien binnen de regio? Dit zijn belangrijke vragen die wij als COC graag beantwoord zien, zodat wij ons naast stoutmoedig, ook effectief in kunnen zetten.

De belangenbehartiging vanuit het COC vindt plaats op maatschappelijk en persoonlijk gebied. Wij organiseren maatschappelijke actie, van zichtbaarheidsacties tijdens Coming Out Day op 11 oktober, tot het lobbyen voor het Regenboog Stembusakkoord bij de gemeentelijke politieke partijen. Daarnaast creëren wij ruimte voor persoonlijke emancipatie, door ontmoetingsplekken te faciliteren voor elke doelgroep die daar behoefte aan heeft. Voor meer informatie over ontmoeting, klik je hier.

Wil je meer informatie of heb je een vraag / opmerking?

Maatschappelijke emancipatie

Bij COC Regio Nijmegen zijn er verschillende teams actief die zich inzetten voor de maatschappelijke emancipatie van LHBTI-personen. Één van de belangrijkste teams is Team Voorlichting, die voorlichtingslessen verzorgt op scholen. En daarnaast hebben ook de roze ouderen een stem, via de werkgroep senioren. Zij zetten zich in voor de belangen van roze ouderen in woonzorginstellingen en diegene die thuiszorg krijgen.

Maar eigenlijk draagt elk team van COC Regio Nijmegen haar steentje bij voor de maatschappelijke emancipatie. Zo zijn er de KissKiss feesten, waardoor er 6 keer paar jaar gemiddeld meer dan 1000 bezoekers een fijne plek hebben om te feesten. En zijn er meetings voor LHBTI’s met een biculturele achtergrond, waardoor een verenigde stem kan opstaan om ruimte te creëren voor meer acceptatie. Voor meer initiatieven, klik op ontmoeting.

Wij als COC zijn altijd op zoek naar manieren om (nieuwe) doelgroepen te vertegenwoordigen, samen te laten komen of de middelen te geven om zelf activiteiten te gaan organiseren. Heb jij een goed idee? Mail ons!

 

Team Voorlichting

Team Voorlichting geeft per jaar meer dan 100 voorlichtingen aan klassen van de basisschool, middelbare school, het MBO en het HBO, om de maatschappelijke emancipatie van seksuele- en genderdiversiteit te bevorderen. Door leerlingen zelf aan het denken te zetten over hoe het zou zijn als hun beste vriend(in) homo/bi/trans* zou zijn, creëert het voorlichtingsteam ruimte voor acceptatie. Op MBO’s en HBO’s draait het om de vraag ‘Wat kun jij in jouw rol als professional betekenen voor iemand die LHBTI is?’, waardoor er wordt stilgestaan bij de belangrijke rol die jij als professional speelt.

Gezien elke klas anders is, zijn onze voorlichtingen ook nooit twee keer hetzelfde. Wij zorgen ervoor dat onze voorlichtingen aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Deze combinatie van maatwerk en een persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat onze voorlichtingen van hoge kwaliteit zijn. We implementeren daarnaast ook de recentste methoden die bewezen effectief zijn bevonden.

Werkgroep Senioren

De werkgroep Senioren zet zich in voor de positie van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgenderouderen die te maken hebben met woonzorginstellingen. Deze groep ouderen heeft soms andere wensen en behoeften dan hun cisgender/heteroseksuele leeftijdsgenoten, is daarnaast meestal niet zichtbaar en kan haar woonomgeving als onvriendelijk ervaren. De werkgroep heeft door middel van een dialoog een bewustwordingsproces over dit onderwerp op gang gebracht bij leidinggevenden, verzorgers en bewoners van woonzorginstellingen in en rondom Nijmegen. Ze hebben contact met verschillende verzorgingshuizen en willen in 2018 trainingen gaan opzetten om verzorgingspersoneel tips te geven een open sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig voelt.

Roze Loper

Dat er behoefte is aan een veilige omgeving waarin roze ouderen zichzelf kunnen zijn, is gebleken uit het succes van de Roze Loper. De Roze Loper is een kwaliteitskeurmerk dat uitgereikt kan worden aan woonzorginstellingen die actief werken aan het verbeteren van de zorg aan roze ouderen. Uit ervaring blijkt dat bij sommige woonzorginstellingen ten tijde van de gesprekken over de Roze Loper er geen LHBTI-ouderen bekend waren, maar dat deze na de bewustwording van dit thema en de toekenning van de Roze Loper weer openlijk erover durfden te praten. De Roze Loper is in Nijmegen ontwikkeld en heeft inmiddels landelijke navolging gekregen.

Zichtbaarheid

Om de zichtbaarheid van COC Regio Nijmegen als belangenorganisatie te vergroten, is de PR commissie in leven geroepen. De PR Commissie heeft als doel de activiteiten die door ons worden georganiseerd beter te gaan promoten waardoor er een groter publiek kan worden bereikt. Op de korte termijn betekent dit een vernieuwing van de huisstijl, inclusief website en algemene folders. En op de lange termijn betekent dit het actief zichtbaar worden in de gehele regio door deel te nemen aan regenboog activiteiten die door andere organisaties worden georganiseerd, of het opzetten van aanbod via lokale contacten. Mocht je opmerkingen hebben over de website, suggesties voor de zichtbaarheid in de regio of andere vragen, mail naar pr@cocregionijmegen.nl.