Skip to main content

Als organisatie met de ANBI-status zijn wij verplicht om de volgende informatie duidelijk te delen:

Naam en contactgegevens
COC Regio Nijmegen
St. Anthoniusplaats 1
6511TR Nijmegen
info@cocregionijmegen.nl

Kamer van Koophandel nummer: 09114522
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / Fiscaal nummer (RSIN): 810529324

Doelstelling
Onze doelstelling is het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Het jaarplan voor 2024 vind je hier.

Bestuur
Actuele informatie over het huidige bestuur vind je hier.

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel vacatiegelden, toegekend krijgen. Net als sommige andere vrijwilligers van COC Regio Nijmegen bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden voor het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding is niet hoger dan de toegestane fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Dit beloningsbeleid geldt naast het bestuur ook voor andere vrijwilligers.

Jaarverslag
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten van 2023, vind je hier.

Financiële verantwoording
De jaarrekening van 2022 vind je hier.
De begroting van 2024 vind je hier.

Wil je meer informatie of heb je een vraag / opmerking?