Skip to main content

MBO / HBO / Professionals

COC Regio Nijmegen verzorgt ook gastlessen op het MBO en HBO.  De voorlichting op MBO en HBO richten zich op het bespreekbaar maken van en omgaan met de onderwerpen seksuele oriëntatie en genderidentiteit in het beroepsveld van de opleiding. Elke opleiding is anders en daarom wordt elke voorlichting afgestemd op de betreffende groep. Enkele voorbeelden van opleiding waar wij voorlichting geven zijn: MBO pedagogisch medewerker, de opleiding Ergotherapie (HAN) en de lerarenopleidingen (HAN).

Naast leerlingen en studenten in verschillende onderwijssettings, geeft Team Voorlichting ook voorlichting aan professionals. Aangezien seksuele diversiteit en genderdiversiteit overal in de samenleving voorkomt, is het geven van een informatieve workshop in allerhande sectoren ook een van onze activiteiten. Voor de hand ligt een workshop voor docenten, maar wij zijn ook buiten het onderwijs actief. Zo heeft ons team de afgelopen jaren onder andere de Kindertelefoon, een scoutinggroep, jongerenwerkers van een welzijnsinstelling en (jeugd)verpleegkundigen van de GGD bezocht.

Voorlichting aanvragen of meer informatie?

LIO workshop

Team Voorlichting geeft in Nijmegen voorlichting op de lerarenopleidingen van de HAN en zijn zelfs een vast onderdeel van het curriculum. De voorlichting richt zich op het bespreekbaar maken van de onderwerpen seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de klas. Onze voorlichters trainen de docenten in opleiding aan de hand van rollenspellen en stellingen. Op die manier zetten we de studenten aan het denken over de rol die zij straks als docent vervullen en hoe zij ook op dit thema bij kunnen dragen aan een veilige sfeer in de klas en in de school.