Skip to main content

‘Maak tempo met uitvoering Regenboogakkoord!’

Maak tempo met de uitvoering van de afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 16 mei met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over aanpassingen van het familierecht.

Het COC vraagt de Kamer om te bevorderen dat er nog dit jaar een meerouderschapswet komt. Het COC pleit al acht jaar voor zo’n regeling. Twee jaar geleden sloot de Staatscommissie Herijking Ouderschap zich daarbij aan en vorig jaar beloofde een ruime Kamermeerderheid in COC’s Regenboog Stembusakkoord om te zorgen dat de regeling er snel komt. Toch maakte minister Dekker onlangs bekend dat hij eerst nog een jaar lang onderzoek wil doen.

In de brief vraagt het COC ook om een actieplan voor afschaffing van geslachtsregistratie. Ook hierover staan afspraken in het Regenboog Stembusakkoord en in het regeerakkoord. Volgens het COC kan de categorie geslacht bijvoorbeeld worden weggelaten op het identiteitsbewijs, zoals in Duitsland en Italië. Veel mensen die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ en trans- en intersekse personen hebben in het dagelijks leven last van verplichte geslachtsregistratie.

Verder pleit het COC voor introductie van een goede regeling voor draagmoederschap, volledig gelijke behandeling van kinderen die opgroeien bij lesbische ouderparen en vereenvoudiging van de procedure om de officiële geslachtsregistratie te wijzigen.

Leave a Reply