Skip to main content

Misschien heb je er al iets over voorbij zien komen op social media, misschien is het nieuw voor je, maar zaterdag 12 januari vindt de eerste editie van De Regenboogmarkt plaats! Ik sprak met Jeen, de man achter deze markt, over het ontstaan en het doel van dit nieuwe initiatief.

“WAT DOET HET COC NOU EIGENLIJK?”

Twee jaar geleden deed een aantal studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoek onder COC-leden. Onderzocht werd, onder andere, wat de leden van het COC vonden, en waar volgens hen kansen lagen voor verbeteringen. Uit dit onderzoek bleek dat veel leden het COC als een gesloten gemeenschap ervaren; naar binnen gekeerd, veel vergaderen en te weinig actie. En dan hebben we het over onze eigen leden. Mensen buiten de LHBTI+-gemeenschap weten vaak niet eens wat het COC is. Werk aan de winkel dus.

GOEDE IDEËEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN; HOE DOE JE DAT?

Naar aanleiding van deze resultaten is er binnen COC Regio Nijmegen eens flink gebrainstormd. Hoe kunnen we onze zichtbaarheid vergroten en de verbinding onder leden en betrokkenen stimuleren? Hier kwamen verschillende ideeën uit, zoals een maatjesproject en een hang-out in het Roze Huis, maar een goed idee is nog niet direct een goed lopend project. Om deze vertaalslag naar de praktijk te maken, is COC Regio Nijmegen de samenwerking aangegaan met Spectrum. Deze adviesorganisatie voor het sociale domein heeft ons middels trainingen handvatten gegeven hoe onze doelen te bereiken.

DE REGENBOOGMARKT: EEN SOORT NETWERKBORREL, MAAR DAN LEUKER

En zo was ook het idee van De Regenboogmarkt geboren. Wat nou als we eens een moment organiseren waarop alle bestaande regenboogpartijen, iedereen met een goed idee en alle overige geïnteresseerden de kans krijgen om elkaar te ontmoeten? Om gedachten en ideeën uit te wisselen, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen of om gewoon horizonnen te verbreden. En dan niet alleen met de bekende gezichten, maar ook met iedereen die buiten Nijmegen woont maar wel onderdeel is van COC Regio Nijmegen, en iedereen die niet direct tot de LHBTI+-gemeenschap behoort maar zich wel betrokken voelt.

KOM JE OOK?

Dus. Kruip zaterdag 12 januari achter je computer vandaan, sla de familievisite een keer over en maak het vrijdagavond niet té laat, want vanaf 13:00 verwelkomen we je van harte in Huiskamerrestaurant Babylon (Kwakkenbergwerg 150). Of je nou een al lopende activiteit die je organiseert aan de man (of vrouw, en alles daartussen) wil brengen, wat hulp kan gebruiken bij een grandioos idee dat je samen van de grond wil krijgen, of als je simpelweg de nieuwsgierige bezoeker wil uithangen; deze Regenboogmarkt is er voor jou!

Heb je interesse om deel te nemen aan De Regenboogmarkt, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met jeen@cocregionijmegen.nl