Skip to main content

De Burgemeester Dalesprijs 2019 is uitgereikt aan Geke Hartman van Pride Photo Nijmegen.

Aansluitend op de Burgemeester Daleslezing, uitgesproken door Sinan Can, werd op vrijdag 25 januari de Burgemeester Dalesprijs (ingesteld door COC Regio Nijmegen) uitgereikt aan Geke Hartman. App Willemsen, voorzitter COC Regio Nijmegen overhandigde de prijs .

De Burgemeester Dalesprijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

Er is dit jaar gekozen voor Geke Hartman, vanwege haar inzet bij Pride Photo Nijmegen. Afgelopen jaar viel Geke Hartman op door de expositie ‘TROTS!’ op Plein 1944 in het centrum van Nijmegen. De foto-expositie geeft het leven van transgenders van alle dag een gezicht, en heeft tot doel om mensen te laten nadenken en om stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen te doorbreken.

De jury van de Burgemeester Dalesprijs roemt Geke Hartman ook vanwege tal van andere activiteiten bij Pride Photo Nijmegen zoals het ‘Walking Dinner’ langs verschillende Pride Photo-exposities, en de ‘Historische Wandelingen’ langs bekende LHBTI-plekken in Nijmegen. Haar optreden is een schoolvoorbeeld van belangeloze inzet voor verbetering van de positie van minderheden.

De tekst van de lezing is zeer binnenkort te vinden op www.daleslezing.nl