Skip to main content

Belangrijke stap: rechtbank wil erkenning non-binaire personen

De rechtbank in Roermond vindt dat de wetgever non-binaire personen de mogelijkheid moet geven om hun officiële geslachtsregistratie te laten doorhalen met een ‘X’. De rechter bepaalde op maandag 28 mei dat het een mensenrechtenschending is om de genderidentiteit van non-binaire personen niet officieel te erkennen. COC Nederland beschouwt de rechterlijke uitspraak als een belangrijke stap voorwaarts en een steun in de rug voor non-binaire personen.

Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke onderstreept de rechterlijke uitspraak dat er snel werk gemaakt moet worden van afschaffing van verplichte geslachtsregistratie door de overheid. Afschaffing van verplichte geslachtsregistratie maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord, dat in 2017 door acht politieke partijen werd getekend. De maatregel werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het COC roept de ministers Ingrid van Engelshoven (Emancipatie), Kajsa Ollongren (BZK) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) op om nu snel met een stappenplan te komen ter afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Het doorhalen van de categorie geslacht met een X, zoals de Roermondse rechtbank nu voorstelt, zou daarvan onderdeel moeten uitmaken. Op bijvoorbeeld Malta is dit al mogelijk. Verder zou de categorie geslacht volgens het COC moeten verdwijnen van de identiteitskaart, zoals bijvoorbeeld het geval is in Duitsland en Italië.

De politiek reageerde maandag over het algemeen positief op de rechterlijke uitspraak. Minister Van Engelshoven spreekt van ‘een steun in de rug voor mensen die genderdivers zijn.’ Ze gaat kijken welke gevolgen de uitspraak moet hebben. Ook diverse Kamerleden reageren positief.

Net als COC juichen Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) de rechterlijke uitspraak toe en vragen ze de regering om snel een stappenplan te presenteren.

NNID spreekt van een ‘belangrijke uitspraak’ en TNN noemt de het besluit ‘revolutionair’. ‘De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht,” aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Volgens COC, TNN en NNID vormt verplichte geslachtsregistratie door de overheid een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en leidt het tot praktische problemen in het dagelijks leven voor veel trans-, intersekse- en non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

Omdat doorhaling van officiële geslachstregistratie met een X in Nederland nog niet wettelijk mogelijk is, oordeelt de Roermondse rechter dat van de 56-jarige Nederlander die in deze zaak centraal staat, moet worden geregistreerd dat het het geslacht ‘niet is kunnen worden vastgesteld.’ Daarmee wordt aangesloten bij een bestaande wettelijke mogelijkheid voor intersekse personen. De rechter onderstreept in het oordeel bovendien dat bij bepalen van het geslacht vooral gekeken moet worden naar de genderbeleving van een persoon in plaats van naar fysieke kenmerken.

De 56-jarige Nederlander waar de rechtszaak om draait, voelt zich man noch vrouw. Door deze zaak aanhangig te maken wilde deze persoon een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak. COC, TNN en NNID constateren dat die opzet geslaagd is en prijzen de persoon voor de inzet.

Lees HIER de volledige uitspraak van de Rechtbank van Roermond.

Leave a Reply