Skip to main content

Deze week heeft de jury van de Burgemeester Dalesprijs de prijswinnaar bekend gemaakt. Het is Mariët Mensink. De jury is onder de indruk van haar onuitputtelijke inzet gericht op verbinding – in een steeds meer gepolariseerde samenleving – en is unaniem in haar voordracht aan het bestuur van COC Regio Nijmegen voor de Burgemeester Dalesprijs 2023.

De jury ziet het als een grote meerwaarde dat Mariët zich op diverse terreinen vrijwillig heeft inzet voor het maken van verbinding tussen groepen, het vergroten van inzicht en begrip, en het aan de kaak stellen van belangrijke sociale kwesties, waarbij ze samenwerkt met verschillende organisaties uit het maatschappelijk veld zoals Stichting KUS, Buurthuis Kolping, St. Gast, het Wereld Vrouwenhuis en JEWEL HEART.

De Burgemeester Dalesprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. Het is geen prijs dóór en vóór de LHBTIQ+gemeenschap. De prijs is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

Lezing en prijsuitreiking vinden plaats op vrijdag 27 januari 2023 in het stadhuis van Nijmegen, en zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met koffie en ontvangst. De lezing start om 20.30 uur. Naast de lezing en de prijsuitreiking staat ook een muzikaal intermezzo op het programma. De avond eindigt rond 22.00 uur.

Zie voor alle informatie over lezing en prijs: https://cocregionijmegen.nl/dalesprijs/.