Skip to main content
Nieuws

– verbintenissen –

By 17 september 2019No Comments

Nijmegen telt relatief meeste vrouwenverbintenissen, Amsterdam meeste mannenverbintenissen

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. In veel steden ligt dit aandeel hoger. Nijmegen telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee vrouwen, in Amsterdam is het aandeel verbintenissen tussen twee mannen het grootst. Dat blijkt uit cijfers die deze week door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) bekend zijn gemaakt.

Partnerschapsregistratie werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om paren van gelijk geslacht in de gelegenheid te stellen hun relatie wettelijk vast te leggen. Sinds 1 april 2001 is het voor paren van gelijk geslacht tevens mogelijk om in het huwelijk te treden.

In de eerste twee jaar werden meer mannenparen dan vrouwenparen in de echt verbonden, daarna was het andersom. In de periode 2010-2018 werd 1,1 procent van de 586 duizend huwelijken voltrokken tussen twee vrouwen, en 0,9 procent tussen twee mannen. Ook bij de 114 duizend partnerschappen die werden gesloten in die periode kwam de combinatie van twee vrouwen (2,1 procent) iets vaker voor dan die van twee mannen (1,9 procent).

Het aandeel partners van gelijk geslacht onder de nieuw gesloten verbintenissen verschilt sterk tussen gemeenten. In het algemeen komen verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voor in steden dan in kleine gemeenten.

Nijmegen telt hoogste aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen

Verbintenissen tussen twee vrouwen komen naar verhouding het meest voor in Nijmegen. In die gemeente bestond 2,5 procent van de ruim 7 duizend huwelijken en partnerschappen die tussen 2010 en 2018 werden gesloten uit twee vrouwen.

Groningen en Tilburg volgen met 2 procent op enige afstand. In Zwolle, Utrecht en Amsterdam bestond 1,9 procent van de verbintenissen uit twee vrouwen.

In Amsterdam hoogste aandeel mannenparen

Amsterdam springt eruit wat betreft verbintenissen tussen twee mannen: in de hoofdstad betrof 3 procent van de huwelijken en 8,5 procent van de partnerschappen een combinatie van twee mannen.

Dit aandeel is ongeveer drie keer zo groot als in Rotterdam. Na Amsterdam werden naar verhouding de meeste verbintenissen tussen twee mannen gesloten in Arnhem (2,1 procent) en Maastricht (1,8 procent).