Skip to main content

Vorige week werd bekend dat in Hongarije, net als in bijvoorbeeld Rusland jaren geleden, een wet is aangenomen die het verbied om met jongeren te praten over LHBTI+ onderwerpen. Dit betekent dat LHBTI+ representatie en gesprekken over seksualiteit en gender met jongeren onmogelijk worden gemaakt. Hiermee worden LHBTI+ Hongaren tweederangs burgers en worden jongeren enorm beschadigd in hun ontwikkeling.

Eind juni 1969 waren de Stonewall Riots in New York, een van de eerste keren dat queer en trans mensen zich openlijk verzetten tegen onderdrukking en uitsluiting. Nijmegen is een trotse regenboogstad waar LHBTI+’s, de liefde en jezelf zijn, worden gevierd. Met Roze Woensdag, met een regenboogvlag aan de Sint Stevenstoren of op Nijmeegse scholen waar alle leerlingen leren en praten over seksualiteit, gender en het allerbelangrijkste: jezelf zijn!

In de traditie van Stonewall komen we in Nijmegen samen in solidariteit met Hongaarse LHBTIQ+’s en laten we ons horen in protest tegen deze onmenselijke wetgeving. Kom ook! Neem liefde mee, en je regenboogvlag, en laat Hongarije weten dat Love will always take over.

Zaterdag 26 juni 2021
14:00-15:30
Valkhofpark – Nijmegen

Last week a law was passed in Hungary that makes it illegal to talk about LGBTIQ+ issues to young people. A similar law as the one in Russia several years ago. This law will make it impossible to have LGBTIQ+ representation and to have conversations about gender and sexuality with young people. This means that LGBTIQ+ people become second-class citizens and young people cannot grow into healthy adults.

At the end of June 1969, one of the first times in history, queer and trans people in New York openly resisted discrimination and oppression during the Stonewall Riots. Nijmegen is een proud rainbow city in which LGBTIQ+ people, love and being yourself are celebrated. With the annual Pink Wednesday, the enormous rainbow flag on the Sint Stevenschurch tower and on schools, where every young person learns and talks about LGBTIQ+ issues and most importantly: being yourself.

In the tradition of Stonewall we will come together in Nijmegen to stand in solidarity with Hungarian LGBTIQ+ people and in protest against this inhumane law. Be there! Bring your love, your rainbow flag, and let the people of Hungary know that Love will always take over.

Saturday 26 June
14:00-15:30
Valkhofpark – Nijmegen