Skip to main content
COC Regio Nijmegen nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Nominaties Burgemeester Dales Prijs

By 30 oktober 2018november 28th, 2018No Comments

Op 25 januari a.s. wordt de Burgemeester Dalesprijs 2019 uitgereikt.
Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen bij COC Regio Nijmegen
worden aangemeld.

De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties in
het werkgebied van COC Nijmegen die op vrijwillige basis en op zeer
persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan Artikel
1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie
verwoordt. Gedacht wordt dus aan mensen die zich ondubbelzinnig en
belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de
gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding
van discriminatie in de breedste zin van het woord.
De prijs is in het leven geroepen door COC Regio Nijmegen. De prijs
wordt jaarlijks in januari uitgereikt. Bij de prijs hoort een oorkonde en een
bedrag van € 500,-.

De aanmelding van kandidaat-prijswinnaars is open tot 15 december bij
COC Regio Nijmegen, Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen, of
info@cocregionijmegen.nl.

Aanmeldingen zijn voorzien van: een motivatie,  de naam en adresgegevens van de kandidaat,
en de naam en adresgegevens van de aanmelder.

PRCOC

Beheeraccount