Skip to main content

Deze maand hebben we een nieuw aspirant-bestuurslid: Mart van Doorn.

Mart is 20 jaar en is al sinds zijn 15e actief binnen COC. Eerst voornamelijk bij de jongerengroep Jong&Out, en later als vrijwilliger bij het voorlichtingsteam. Daar is hij ook een jaar coördinator extern geweest.

In zijn vrije tijd doet Mart aan powerliften, en hij studeert politieke filosofie. Binnen deze studie specialiseert hij zich in identiteitspolitiek en mensenrechten. Naast deze onderwerpen zet hij zich als trans-man ook specifiek in voor transgenderrechten. Hij is van mening dat er nog veel vooruitgang te boeken valt voor alle identiteiten van de LHBTI+-gemeenschap. Daar hoopt hij in het bestuur een bijdrage aan te kunnen leveren.

Mart zal de komende maanden meekijken als bestuurslid en in de volgende Algemene Ledenvergadering kunnen de leden stemmen of Mart bestuurslid wordt. Welkom Mart!