Skip to main content

Logopedie-Direct

Als bij transseksuelen de stem niet goed aansluit bij de veranderde sekse, spreken we van genderdysfonie. Een logopedist kan hulp en begeleiding bieden door uiteenlopende factoren bij stemgebruik na te gaan. Als spraak- en stemdeskundige kan een logopedist op basis van een goede analyse van de oorzaak een behandelplan voor een logopedische behandeling opstellen.

Logopedie-direct heeft veel ervaring met het behandelen van uiteenlopende stemproblematiek. Zo ook met de behandeling van genderdysfonie. Binnen het team van logopedie-direct is logopedist Ghislaine van Baal hierin de specialist. Zij heeft al verschillende mensen vanuit de regenbooggemeenschap mogen helpen. Zij zegt: “Het is erg mooi en fijn om te mee te werken aan een bijzondere transformatie en te zien hoe iemand met een nieuw stemgeluid om leert gaan en zich dit eigen maakt.”

Ghislaine van Baal
Logopedist
06-51171082