Skip to main content

Burgemeester Dalesprijs & Lezing

De Burgemeester Dalesprijs is door COC Regio Nijmegen in het leven geroepen ter ere van haar 25-jarig bestaan in 1996, en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie uit het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige, maar vooral persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte geeft aan Artikel 1 van de grondwet.  Het betreft dus mensen die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. COC Regio Nijmegen wil hiermee het belang van gelijke rechten benadrukken en aandacht schenken aan initiatieven die hieraan positief bijdragen.

Nominaties
Nominaties kunnen door eenieder worden gedaan bij het secretariaat van COC Regio Nijmegen (info@cocregionijmegen.nl). Nominaties voor de Dalesprijs 2021 kunnen tot 20 december 2020 worden ingezonden.  De nominaties worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De jury doet een voordracht aan het bestuur van COC Regio Nijmegen. Op dit moment bestaat de jury uit Ursula Prinsen (Stichting School & Veiligheid), Tjeu Borremans (Stichting Roze Huis), Ruth Seuren (voormalig bestuurslid COC Regio Nijmegen), Ralph Sluijs (Vizier) en Saïd Bouharrou (voormalig prijswinnaar en lid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland). De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt en omvat een oorkonde en een bedrag van €500,-.

Lezing
Aan de jaarlijkse prijsuitreiking werd in 1998 een lezing toegevoegd om de prijs in een bredere context te plaatsen. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Burgemeester Dales Lezing. De stichting nodigt gerenommeerde sprekers uit hun licht te laten schijnen op Artikel 1 van de Grondwet.

In 2020 was oud-kamervoorzitter Gerdi Verbeet de spreker. Vorige lezingen werden gedaan door o.a. Abdelkader Benali, Afshin Ellian, Anil Ramdas, Inez Weski, Lilianne Ploumen, Rob Tielman, Gerard Spong en Sinan Can.

Uitreiking
De uitreiking van de Burgemeester Dalesprijs en de Burgemeester Daleslezing vinden jaarlijks plaats op de laatste vrijdag van januari in het stadhuis van Nijmegen. De gemeente is gastvrouw voor dit evenement. Meer informatie over de lezing, alsmede de persoon Ien Dales naar wie de prijs en lezing zijn vernoemd, en de motivaties voor de in het verleden uitgereikte prijzen, is te vinden op www.daleslezing.nl. Hier vindt u ook de meest recente informatie over de lezing en prijsuitreiking i.v.m. de Covid19 situatie in 2021.

Voor meer informatie, stuur ons een mail