Skip to main content

We zoeken nog kandidaten voor de Burgemeester Dalesprijs. In december maken we een keuze en in januari 2023 is de prijsuitreiking. Ken jij iemand die zich als vrijwilliger heeft ingezet voor een doel waarbij (ook) gestalte werd gegeven aan Artikel 1 van de Grondwet, het beginsel van non-discriminatie? Of ken jij een organisatie die zich inzet voor Artikel 1? Stuur dan een motivatie aan info@cocregionijmegen.nl of kijk op de website voor meer informatie: https://cocregionijmegen.nl/dalesprijs/.