Skip to main content

Beste COC vrijwilligers,

Heb jij de enquête van het COC al ontvangen?

Het COC is op dit moment bezig met een groot onderzoek onder alle vrijwilligers. Ze zijn benieuwd naar je inzet, je drijfveren, je ideeën en naar je behoeften. Met de resultaten van het onderzoek hoopt COC nog beter in staat te zijn jullie inzet als vrijwilligers te ondersteunen en COC en de LHBTI-beweging als geheel te versterken.

PRCOC

Beheeraccount