Skip to main content

De 25e Burgemeester Dalesprijs wordt toegekend aan het Lesbisch Archief Nijmegen. De prijs wordt op vrijdag 29 januari a.s. uitgereikt aansluitend op de jaarlijkse Burgemeester Daleslezing.

De Burgemeester Dalesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich belangeloos inzet en in belangrijke mate bijdraagt aan het waarborgen van Artikel 1 van de Grondwet. De prijs dankt zijn naam aan Ien Dales, die als Minister de Wet Gelijke Behandeling introduceerde.

De onafhankelijke Jury heeft dit jaar het Lesbisch Archief Nijmegen voorgedragen vanwege de belangrijke rol in het vastleggen van acties en publiciteit op het gebied van emancipatie van lesbische vrouwen. Daarnaast heeft de jury van de Burgemeester Dalesprijs bewondering voor
de inzet en het enthousiasme waarmee de vele vrijwilligers al 35 jaar hun werk uitvoeren in het kader van de emancipatie en acceptatie van alle LHBTI burgers in Nijmegen. Een strijd die niet makkelijk was en die die doorloopt tot op de dag van vandaag.

Het bestuur van COC Regio Nijmegen heeft de voordracht met open armen ontvangen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 500. De Burgemeester Daleslezing en de uitreiking van de prijs vinden plaats op vrijdag 29 januari en wordt live gestreamd via internet.
Meer informatie over de lezing en de prijs en is te vinden op www.daleslezing.nl.

Vanwege de bijzondere situatie m.b.t. COVID-19, vinden uitreiking en lezing dit jaar plaats in besloten gezelschap. Beide zullen te volgen zijn via een online streaming. Meer informatie hierover volgt nog.