Ons bestuur bestaat momenteel uit zes leden en één aspirant-lid. Bestuursleden worden binnen COC Regio Nijmegen voor een termijn van twee jaar gekozen door stemming in de Algemene Ledenvergadering. Zij kunnen tot maximaal drie termijnen gekozen worden.


Ap Willemsen

Voorzitter

Bestuurslid sinds: januari 2016

Dagelijks leven: In mijn arbeidzame leven was ik de laatste 20 jaar directeur van Sensoor Gelderland. Daarnaast enkele vrijwilligersactiviteiten, waaronder voorzitter van de stichting VSK,;hulp na seksueel misbruik. Inmiddels ben ik gepensioneerd en leid een op vele fronten actief en leuk leven.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: Ik de doelstelling en het bestaansrecht van harte onderstreep. Het is mijn overtuiging dat belangenbehartiging cq. de inzet voor gelijke rechten en de acceptatie van LHTBI’ers nodig blijft. Ik wil daar door middel van mijn voorzitterschap aan bijdragen. En omdat er op het moment van mijn aanstelling een uitdaging lag om één en ander organisatorisch weer op de rit te krijgen.

Contact:  voorzitter@cocregionijmegen.nl

Koen Liefrink

Secretaris

Bestuurslid sinds: juli 2018.

Dagelijks leven: Ik ben werkzaam als logopedist op een Audiologisch Centrum. Ik voer daar gehooronderzoek en taal-spraakdiagnostiek uit bij kinderen van uiteenlopende leeftijden. Ik ben een film liefhebber, ga regelmatig een rondje hardlopen en ik dans (ballroom en latin). Ik ben als student in Nijmegen komen wonen. Ik woon er nu nog steeds, samen met mijn vriend.

Ik ben bestuurslid geworden omdat: ik na ruim 5,5 jaar bij Team Voorlichting iets anders wilde gaan doen, maar ik COC Regio Nijmegen nog niet achter me kon laten. Ik kan en wil nog steeds graag iets doen voor de LHBTI’ers in Nijmegen. We hebben in Nederland (en in Nijmegen) al veel bereikt als het gaat om de acceptatie en de inclusie van LHBTI’ers. Maar wat mij betreft zijn we, en daarmee ook ik, nog lang niet klaar!

Contact: secretaris@cocregionijmegen.nl

Floor Luiten

Penningmeester

Bestuurslid sinds: mei 2014.

Dagelijks leven: Ik ben eigenaar van een administratiekantoor en daardoor zeer thuis in het verwerken van administraties tot jaarrekeningen. Om die rede ben ik destijds  benaderd, men was op zoek naar een penningmeester.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: COC Regio Nijmegen zich in voor ONS belang. Ik heb zelf ook veel ondersteuning gehad bij mijn proces rond mijn coming out en wil er nu voor anderen zijn i.v.m. hun proces, daarnaast is het van groot belang dat we ons inzetten voor acceptatie van de LHBTI's in de hele wereld. Door bij het bestuur te gaan kan ik daar op mijn manier ook een bijdrage aan leveren.

Contact: penningmeester@cocregionijmegen.nl

Jeen van Beek

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: januari 2017

Dagelijks leven: Ik werk als Senior Specialist Hulpverlening bij Fiom. Fiom is de specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren we de KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met professionals via onze kenniscollectie, trainingen en advies. Uitgangspunt in het werk van Fiom is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik het belangrijk vind dat er een plek is voor iedereen uit de Regenbooggemeenschap. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat zij uit hoeven leggen wie en wat zij zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de belangen van deze groep behartigd worden, mijn streven is om van COC Regio Nijmegen een bruisende en zichtbare afdeling te maken.

Contact: jeen@cocregionijmegen.nl

Dian Voortman

Algemeen Bestuurslid

Bestuurslid sinds: mei 2016. Eerst als secretaris en sinds het derde kwartaal van 2018 als algemeen bestuurslid.

Dagelijks leven: Ik ben werkzaam in de gezondheidszorg. Sinds 2004 zit ik in de medezeggenschap en heb ik geleerd om verbinding te maken en bruggen te slaan. Om te kijken naar mensen en samen te werken.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik het belangrijk vindt om het bestuur dichter bij de mens te brengen en betrokkenheid te laten zien en de mens centraal te stellen. Mijn ervaringen, die ik heb opgedaan in mijn werk en in de OR, wil ik meenemen om een bijdrage te leveren aan een goed en vitaal COC Regio Nijmegen.

Contact: dian@cocregionijmegen.nl

Renée Bruystens

Algemeen bestuurslid

Bestuurslid sinds: mei 2016

Dagelijks leven: Sinds mijn studietijd woon ik met veel plezier in Nijmegen en in mijn dagelijks leven werk ik als communicatietrainer en coach.

Ik ben actief geworden binnen het bestuur omdat: ik me wil inzetten voor de emancipatie en de belangen van LHBTI's. Die emancipatie is in mijn ogen geslaagd als diversiteit al rijkdom wordt gezien en we er overal open over kunnen zijn in van wie we houden zonder bang te hoeven zijn voor afwijzing.

Contact: renee@cocregionijmegen.nl

All Rights Reserved - Made by Pencil 2 Pixel