Skip to main content

Vrijdag 9 maart 2018 tekenden 12 partijen het Nijmeegse Roze Stembusakkoord. In dat akkoord is afgesproken waar de partijen en de LHBTI-gemeenschap gezamenlijk werk van willen maken in de raadsperiode tot 2022. Het initiatief voor dit akkoord kwam van de gezamenlijke Nijmeegse LHBTI-beweging. De ondertekening vond plaats na afloop van het Nijmeegse Regenboogverkiezingsdebat ‘Regenboogstemmen Tellen’ in het Roze Huis.

Het Regenboog Stembusakkoord Nijmegen 2018 werd ondertekend door de lijsttrekkers van CDA, D66, Gewoon Nijmegen, GroenLinks, Ouderen Belangen Nijmegen, OPA/Hard voor Nijmegen, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij De Nijmeegse Fractie, VVD en VoorNijmegen.nu. Partijen die niet ondertekenen zijn ChristenUnie en 50Plus.

Namens de Nijmeegse LHBTI-organisaties tekenen: COC Regio Nijmegen, LHBTI-jongerenorganisatie Dito!, Gay Sport Nijmegen, Lesbisch Archief Nijmegen, NNID (Nederlands Netwerk Intersekse/DSD – nationaal hoofdkantoor gevestigd in Nijmegen), Pride Photo Nijmegen, Stichting Roze Woensdag en Het Roze Huis Nijmegen.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:

 • acceptatie van LHBTI-jongeren bevorderen
 • genderinclusief beleid voeren
 • sporten toegankelijker maken
 • het LHBTI-merk ‘Nijmegen’ verder uitbouwen
 • LHBTI-vluchtelingen zich thuis en veilig laten voelen
 • de Roze Loper uitrollen naar de sociale wijkteams
 • samen werken aan een veilige stad
 • extra aandacht besteden aan transgender en intersekse personen
 • hard blijven werken aan seksuele gezondheid: pilot hiv-preventiepil PrEP
 • rekening houden met verscheidenheid aan samenlevings- en gezinsvormen
 • beter faciliteren van de LHBTI-beweging

De volledige tekst van het Regenboog Stembusakkoord kun je hieronder vinden.

Heb jij interesse in het meedenken over de organisatie, inhoud of het tekenen van een volgend akkoord?

Mail ons