Skip to main content

Biseksualiteit

De meeste mensen voelen zich alleen aangetrokken tot mensen van het andere geslacht. Een kleine groep voelt zich exclusief aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. Een wat grotere groep voelt zich in meer of mindere mate aangetrokken tot mensen van meer dan één geslacht of gender. Die mensen noemen we biseksueel. De schattingen over het aantal biseksuelen  lopen uiteen van 5% tot 15%. Bi+ Nederland, de Nederlandse belangenorganisatie voor biseksuelen, schat het aantal biseksuelen in Nederland op ongeveer 1 miljoen.

We weten inmiddels dat de wereld niet alleen uit vrouwen en mannen bestaat maar dat er ook mensen zijn die fysieke kenmerken van beiden hebben. Dit noemen we een intersekse conditie. Daarnaast zijn er mensen die zich niet kunnen identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn: transgender- en non-binaire mensen.

Biseksueel betekent daarom niet dat mensen zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelen tot 2 geslachten, maar dat je je aangetrokken kunt voelen tot mensen van meer dan 1 geslacht of gender.

 

Tot wie biseksuele mensen zich aangetrokken voelen varieert per persoon. Veel mensen herkennen zich dan ook niet of niet helemaal in de het woord biseksueel. Zij gebruiken andere woorden, zoals panseksueel, polyseksueel (niet te verwarren met polyamorie), queer, seksueel flexibel, seksueel fluïde, zeggen dat ze van mensen houden, of geven er de voorkeur aan zichzelf helemaal niet te labelen. Daarom gebruiken we sinds enkele jaren de term bi+ mensen om alle mensen aan te duiden die zich tot mensen van  meer dan 1 geslacht of gender aangetrokken kunnen voelen. Bi+ is geen identiteit maar een verzamelnaam of parapluterm, waaronder alle biseksuele labels en identiteiten vallen. Hoe mensen zichzelf benoemen bepalen ze zelf. Let op: sommige mensen gebruiken verschillende woorden maar bedoelen hetzelfde, andere mensen gebruiken dezelfde termen maar bedoelen iets anders. Verbind daarom nooit zomaar conclusies aan het gebruik van termen.

Hoewel biseksualiteit naast heteroseksualiteit en homoseksualiteit een zelfstandige seksuele oriëntatie is die het hele leven constant kan zijn, ziet, voelt en gedraagt lang niet elke bi+ persoon zich hetzelfde. Gevoelens van aantrekking tot verschillende geslachten en genders:

  • hoeven niet tegelijk voor te komen
  • hoeven niet hetzelfde te zijn
  • hoeven niet even sterk te zijn
  • kunnen veranderen gedurende het leven

 

Bi+ mensen en relaties

Over de seksualiteit en omgang met relaties van bi+ mensen bestaan veel mythes en vooroordelen. Zo zouden bi+ mensen hyperseksueel zijn en niet monogaam kunnen zijn. De praktijk leert echter dat de meeste bi+ mensen zich net zo gedragen als hetero- en homoseksuelen. Als het om aantrekking, relaties, seksualiteit en intimiteit gaat, verschillen mensen enorm van elkaar. Je vindt alle vormen tussen aseksualiteit en hyperseksualiteit, en tussen strikt monogaam en openlijk polyamoureus. En ja, vreemd gaan komt onder bi+ mensen ook voor. Maar er is niets dat er op wijst dat zij vaker vreemd zouden gaan dan homoseksuele en heteroseksuele mensen.

Hoe je je relationele en seksuele leven inricht is jouw eigen keuze. Doe wat het beste bij je past. Als je geen relatie hebt, kun je vrij experimenteren. Als je wel een relatie hebt, bespreek dan met je partner wat jouw behoeftes zijn en die van je partner. Veel staat of valt met je eigen mate van openheid en communicatie. Daarnaast is de houding van je partner bepalend voor wat er wel en niet mogelijk is. Veel bi+ mensen in een relatie leven strikt monogaam omdat zij zich daar het beste bij voelen. Maar het is ook mogelijk als bi+ persoon met een partner een tweede partner te hebben, of een open relatie. Soms blijken de behoeftes niet bij elkaar aan te sluiten en valt er geen compromis te sluiten. Dat is triest, maar in dat geval is het beter uit elkaar te gaan. Bedenk dat je in dat geval geen uitzondering bent: 1 op de 3 stellen gaan na verloop van tijd uiteen om de meest uiteenlopende redenen.

 

Bi+ en zichtbaarheid

Hoewel er in Nederland ongeveer 1 miljoen bi+ mensen zijn, zijn deze veel minder zichtbaar dan lesbiennes, homoseksuelen en transgender personen. Een belangrijke reden is dat veel bi+ mensen in een relatie vaak of als hetero, of als homo worden beschouwd. Daarnaast hebben de meeste bi+ mensen een monogame relatie en een partner van het andere geslacht, en hebben geen behoefte aan contact met gelijkgestemden of om zichtbaar te zijn. Andere bi+ mensen hebben een partner van hetzelfde geslacht, en voelen zich thuis in de homo/lesbische wereld. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen biseksualiteit niet kennen of niet serieus nemen, maar ook dat bi+ mensen zelf vaak denken een van de weinigen te zijn. Hierdoor lopen mensen vaak onnodig lang met vragen over hun seksuele oriëntatie en hoe daar vorm aan te geven rond.

 

Problemen

Bi+ mensen lopen voor een deel tegen dezelfde dingen aan als lesbiennes en homoseksuelen, maar daarnaast ook tegen bi-specifieke problemen. Bi+ mensen zijn zich doorgaans later bewust van hun seksuele oriëntatie, doen er gemiddeld langer over om deze te accepteren en zijn later uit de kast dan homo’s en lesbiennes. Daarnaast stuiten ze vaak op onbegrip en negatieve reacties uit de omgeving, en hebben ze te maken met specifieke vooroordelen over biseksualiteit. Tot slot blijken ook lesbiennes en homo’s niet altijd even begripvol en tolerant.

Hierdoor krijgen bi+ mensen vaker dan gemiddeld te maken met emotionele problemen. Om dit te voorkomen is het goed om contact te zoeken met gelijkgestemden. Op die manier vind je herkenning en bevestiging, en kun je werken aan (zelf)acceptatie en een positieve biseksuele identiteit. Ook vind je voorbeelden van de enorme diversiteit onder bi+ mensen, en hoe zij in het dagelijks leven uiting en invulling aan hun biseksualiteit geven.

Het Bi-café Nijmegen (https://cocregionijmegen.nl/ontmoeting/bi-cafe/ en https://www.facebook.com/BiCafeNijmegen/) is een laagdrempelige plek om anderen te ontmoeten, vragen te stellen, jezelf te kunnen zijn enz. Als je vragen hebt is het team altijd bereid die te beantwoorden.

Verwijzingen

Bi+ Nederland https://biplus.nl/
Bi-vlag https://nl.xcv.wiki/wiki/Bisexual_pride_flag

Interview https://www.movisie.nl/artikel/bi-meer-ruimte-iedereen
Verschil biseksueel en panseksueel https://raffia-magazine.com/2018/09/23/biseksueel-versus-panseksueel-versus/
Bi-activist Robyn Ochs uit de VS https://robynochs.com/bisexual/

Voor meer info over Bi-Café