Skip to main content

Uitleg afkorting LHBTIQ+

De afkorting LHBTIQ+ is een verzamelnaam voor mensen die zich niet identificeren als cisgender en een andere
seksuele voorkeur hebben dan heteroseksueel. De afkorting voor de regenbooggemeenschap is niet overal
hetzelfde, en het gebruik van de termen staat ook regelmatig ter discussie.

Seksuele voorkeur gaat over tot wie iemand zich, in termen van gender, (seksueel) aangetrokken voelt. We
onderscheiden de volgende seksuele voorkeuren:
Heteroseksueel: iemand valt op het andere geslacht (man op vrouw, vrouw op man)
Homoseksueel/lesbisch: iemand valt op hetzelfde geslacht (man op man, vrouw op vrouw)
Biseksueel: iemand valt op beide geslachten (zowel man als vrouw). Sommige biseksuelen sluiten ook andere
genderidentiteiten niet uit.
Panseksueel: iemand valt op alle geslachten, ook op andere genderidentiteiten, zoals non-binair. Gender is
niet van belang. Vaak zegt men ook wel: ‘ik val op mensen’.
Omniseksueel: iemand valt op alle geslachten, ook op andere genderidentiteiten. Maar de gender van de
ander is daarin wel van belang.
Aseksueel: iemand voelt zich niet seksueel aangetrokken tot een andere persoon. Er zijn verschillende
gradaties mogelijk.

Genderidentiteit gaat over of iemand zich identificeert als man, vrouw, allebei, geen van beide, iets er
tussenin of iets buiten dit spectrum. Als iemand zich bijvoorbeeld man voelt, maar bij de geboorte als vrouw is
bestempeld vanwege diens fysieke kenmerken, is deze persoon waarschijnlijk transgender.
Cisgender is de term voor wanneer iemand zich fijn voelt bij het geslacht dat ze gekregen hebben bij de
geboorte.
Transgender: iemand die zich niet prettig identificeert bij het geslacht van geboorte, maar bij het andere
geslacht in het binaire systeem. Of mensen die hun lichaam (deels) aanpassen (willen) aan de eigen identiteit
is voor deze classificering irrelevant.
Non-binair: iemand die zich niet prettig voelt bij de binaire gendercategorieën (man/vrouw).
Andere termen hiervoor zijn ook genderqueer of genderfluïde.

In de afkorting LHBTIQ+ staat de I voor intersekse conditie. Dit verwijst naar mensen die geboren zijn
met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw: het zijn mensen die
geslachtskenmerken van beide geslachten hebben. Intersekse is dus geen seksuele voorkeur of genderidentiteit.

De Q staat voor queer. Dit is een meer algemeen woord dat staat voor een open, brede genderidentiteit en/of
seksuele identiteit. Mensen noemen zichzelf vaak queer als ze zichzelf niet willen labelen met een vaststaande
gender en/of seksuele identiteit. Sommige mensen gebruiken queer als parapluterm voor alles wat niet
heteroseksueel en/of cisgender is.

De + staat voor alle seksuele voorkeuren en genderidentiteiten, uitgezonderd heteroseksueel en cisgender, die
niet direct in de afkorting benoemd worden. Zoals aseksueel, panseksueel, genderqueer en non-binair.

Voor meer informatie