Skip to main content

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Burgemeester Dales Lezing werd in 1998 voor het eerst gehouden, om een visie te geven op de werking van artikel 1 van de Grondwet en sluit als zodanig naadloos aan bij de Burgemeester Dales Prijs, ingesteld door de COC-afdeling Nijmegen in 1996.
Het is de bedoeling van de lezing, een kritische visie te ontvouwen op de praktijk van artikel 1, de uitvoering en de werking in het dagelijks leven en op de eventuele lacunes in de wetgeving. Daarnaast kunnen er dwarsverbindingen worden gelegd tussen de diverse doelgroepen die in het kader van artikel 1 een rol spelen, zoals etnische minderheden, vrouwen, homoseksuelen, gehandicapten, vluchtelingen et cetera.

De Burgemeester Dales Lezing wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdagavond van januari, in het stadhuis van de Gemeente Nijmegen. Het bestuur nodigt jaarlijks iemand uit de lezing te houden en streeft naar sprekers uit alle geledingen van de samenleving.

De naamgever aan de lezing, mevr Ien Dales, was van 16 mei 1987 tot 7 november 1989 burgemeester van Nijmegen. In haar functie van minister van Binnenlandse Zaken verdedigde zij in 1993 de Wet Gelijke behandeling, en maakte tijdens de debatten duidelijk dat elke vorm van discriminatie op grond van deze wet, en met verwijzing naar artikel 1 van de grondwet, verboden is. De Burgemeester Dales Lezing en de Burgemeester Dales Prijs verbinden Ien Dales voor altijd met Nijmegen.

 

Overzicht lezingen

 • 1998: Ed d’Hondt
 • 1999: Greetje den Ouden Dekkers
 • 2000: Rob Tielman
 • 2001: Ed van Thijn
 • 2002: Afshin Elian
 • 2003: Femke Halsema
 • 2004: Jan Pronk
 • 2005: Anil Ramdas
 • 2006: Alexander Pechtold
 • 2009: Alex Geert Castermans
 • 2008: Lilian Ploumen
 • 2009: Agnes Jongerius
 • 2010: Fatima Elatik
 • 2011: Atzo Nicolaï
 • 2012: Alex Brenninkmeijer
 • 2013: Inez Weski
 • 2014: Thom de Graaf
 • 2015: Abdelkader Benali
 • 2016: Jetta Klijnsma
 • 2017: Gerard Spong
 • 2018: Minister Ollongren
 • 2019: Sinan Can
 • 2020: Gerdi Verbeet
 • 2021: Boris Dittrich
 • 2022: Vera Bergkamp
 • 2023: Ahmed Marcouch

 

Bestuur

De stichting Burgemeester Daleslezing heeft 3 bestuursleden die hun taken vrijwillig uitvoeren. Van de bestuursleden is één bestuurslid tevens lid van het bestuur van COC Nijmegen, om de relatie met de uitreiking van de jaarlijkse Burgemeester Dales Prijs door het COC te waarborgen.

Het bestuur bestaat sinds 2023 uit:

 • Wieneke Mulder (voorzitter)
 • Ap Willemsen
 • Said Bouharrou

 

Stichting

De stichting werd opgericht in 1998 om de organisatie te verzorgen van de jaarlijkse uitreiking van de Burgemeester Dales Prijs. Aan de prijsuitreiking werd een jaarlijkse lezing toegevoegd om de prijs in een bredere context te plaatsen. De stichting nodigt gerenommeerde sprekers uit hun licht te laten schijnen op artikel 1 van de Grondwet.

De Burgemeester Dales Lezing wordt gehouden in het stadhuis van Nijmegen. De gemeente is gastvrouw voor dit evenement.

Voor meer informatie neem contact met ons op