COC Regio Nijmegen

Beleidsstukken

COC Regio Nijmegen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij werken voor 100% in het algemeen beland, met enkel feitelijke werkzaamheden die hier ook aan bijdragen.

COC Regio Nijmegen is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij hebben een zeven-koppig bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die enkel tegen onkostenvergoeding hun werk doen.

De volgende documenten geven inzicht in onze organisatie.

Actueel beleidsplan (2016-2020):
Beleidsplan 2016-2020 COC Regio Nijmegen
Actuele begroting (2019):
Begroting 2019, COC Regio Nijmegen

Jaarverslag (2018):
Wordt gepubliceerd eind 2019.

De balans & de staat van baten en lasten (2018):
Wordt gepubliceerd eind 2019.

Jaarverslag (2017):
Wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

De balans & de staat van baten en lasten (2017):
Wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Statuten:

Huishoudelijk reglement:


Venue Events