Voorzitter

COC Regio Nijmegen gaat op zoek naar een nieuwe Voorzitter

Eind dit jaar (2021) stopt de laatste termijn van onze huidige voorzitter. Omdat wij een goede overgang van werkzaamheden en contacten erg belangrijk vinden, starten we tijdig onze zoektocht naar een opvolger.

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers. Onze vereniging is op zoek naar iemand die leiding geeft aan het bestuur, relaties onderhoud met externe organisaties en het gezicht wordt van de organisatie.

Taken:

 • Het voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met de secretaris;
 • Verantwoordelijk voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Eerste woordvoerder richting de media, eventueel in afstemming met COC Nederland;
 • Eerste contactpersoon richting lokale en regionale politiek, overheid en andere samenwerkingsorganisaties.

Positie in de organisatie:

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en veiligheid. De voorzitter blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk.

Vanuit de functie heeft de voorzitter contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals de politiek en media. Het is dan ook van belang dat de voorzitter in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Profiel:

De ideale voorzitter

 • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Heeft tenminste HBO-niveau en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Is het eerste gezicht van de organisatie naar buiten;
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Is authentiek en een verbinder;
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
 • Is bekend met politieke processen;
 • Heeft enige media-ervaringHeeft een inclusieve houding ten aanzien van mensen met een grote diversiteit
  aan achtergronden
 • Is bij voorkeur woonachtig in regio Nijmegen / ons werkgebied.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdsinvestering en onkosten:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als voorzitter ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

COC Regio Nijmegen

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidenteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. COC Regio Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie.

Interesse?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar secretaris@cocregionijmegen.nl.

Twijfel je omdat je mogelijk niet volledig aan het profiel voldoet of door andere redenen? Deel het met ons! Mogelijk ben je toch de geschikte kandidaat of ben je een aanwinst in een andere functie!

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter via voorzitter@cocregionijmegen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.

Wil je meer informatie of heb je interesse?