COC Regio Nijmegen

Transgendergroep Nijmegen café avond

De transgendergroep Nijmegen is een gezellige en diverse groep voor transgenders, transmannen, transvrouwen, travestieten, genderqueers, en iedereen die zich om wat voor reden dan ook verbonden voelt met de transgendergemeenschap.

Iedere tweede donderdag en iedere vierde vrijdag van de maand komen we vanaf 20.00 uur samen in het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 in Nijmegen.

Kijk voor up to date informatie op onze facebook.